پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول
بازدید : 197 5 دی 1398 ساعت 9:3 شماره :67869

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای عملیات نهالکاری ، آبیاری و مراقبت طرح های خاص بیابان زدایی در شهرستان های بجستان- تایباد کاشمر- خواف خلیل آباد سبزوار مه ولات نیشابور و سرخس را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس : (www.setadiran.ir ) به شرکت های دارای گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته کشاورزی یا آب با حداقل رتبه 5 و شرکت تعاونی های فراگیر (بند ب ماده 29 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ) در صورت داشتن صلاحیت واگذار نماید.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 9 پنج شنبه 1398/10/5 

مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19 یکشنبه 1398/10/08

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد : ساعت 13 پنج شنبه 1398/10/19

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:30 یکشنبه 1398/10/22 

آدرس : مشهد مقدس وکیل آباد 30

 
 | 
اخبار مرتبط
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :