پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی مزایده عمومی
بازدید : 193 12 دی 1398 ساعت 13:11 شماره :68198

آگهی مزایده عمومی
 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی در نظر دارد برابر مجوز کمیسیون موضوع ماده 2 لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب سال 1385 شورای انقلاب از اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی و با رعایت کلیه موارد اعلامی در چارچوب قوانین و مقرارت معاملات دولتی 9 دستگاه خورو این اداره کل را از طریق مزایده به فروش برساند .

لذا از متقاضیان محترم دعوت بعمل می آید با توجه به شرایط اعلام شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  در مهلت مقرر نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

شماره های مزایده : 1098000208000003و1098000208000004 

تاریخ انتشار مزایده در سامانه : ساعت 8 پنج شنبه 1398/10/12

مهلت بازدید : از شنبه 1398/10/14 الی پنج شنبه 1398/10/19 ساعت 8 الی 14 

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت : ساعت 14 دوشنبه 1398/10/23

زمان باز گشایی پیشنهادات : ساعت 9 چهارشنبه 1398/10/25 

آدرس اداره کل : مشهد مقدس وکیل آباد 30   شماره تماس :38011398-05138011395  

آدرس محل بازدید خوروها :  

جاده قدیم نیشابور ، بعد از شهرک ابوذر ، خیابان خدمت ، روبه روی سردخانه ، نهالستان طرق

                              روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی  

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :