پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - « آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم »
بازدید : 59 30 فروردين 1399 ساعت 12:48 شماره :71428

« آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم »
 

     اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان خراسان رضوی در نظردارد مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای  عملیات   6 پروژه آبخیزداری  ( حوزه های آبخیز امین آباد رشتخوار، کسرینه کاشمر، ارتیان درگز، نوروزی قوچان، تکاب درگز و یکه توت صالح آباد) را از طریق ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗـﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ دوﻟـﺖ (ستاد) به پيمانكاران داراي گواهي صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته هاي « آب » ، « ساختمان وابنیه » ، « کشاورزی » و حداقل رتبه 5 واگذار نمايد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس : www:setadiran.ir انجام خواهد شد .

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه: ساعت 8 شنبه 1399/01/30 

مهلت دریافت اسناد : ساعت 19 سه شنبه 1399/02/02

مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد : ساعت 14شنبه 1399/02/13

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 دوشنبه1399/02/15

آدرس:مشهدمقدس- بلوار وکیل آباد وکیل آباد 30 - اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی- امور پیمان ها

تلفن : 4-38680681

لازم به ذکراست مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند .

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه : 41934-021

                                                 روابط عمومي اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی              

 
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :