پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی مزایده عمومی
بازدید : 44 31 خرداد 1399 ساعت 13:34 شماره :73997

آگهی مزایده عمومی

   

آگهی مزایده عمومی  »
     اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان خراسان رضوی در نظرداردجمع آوری وفروش پسته جنگلی جنگل خواجه کلات  را باجزئیات مندرج دراسناد مزایده با بهره گیری از سامانه  ﺗـﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ دوﻟـﺖ  (www:setadiran.ir )وباشماره مزایده 1099000208000002 به صورت الکترونیکی به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید .


تاریخ انتشار مزایده درسامانه: ساعت 8 روزپنج شنبه 1399/03/29
مهلت بازدید : ازیکشنبه 1399/04/01 تا 5شنبه 1399/04/05همه روزه ازساعت 8  لغایت 14
مهلت ارائه پیشنهاد : تایکشنبه 1399/04/08ساعت 14
زمان بازگشایی : سه شنبه1399/04/10ساعت 9
                                                                     

                           روابط عمومي اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :