پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی مزایده عمومی
بازدید : 25 2 مرداد 1399 ساعت 13:14 شماره :75156

آگهی مزایده عمومی
 

« آگهی مزایده عمومی  »

     اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان خراسان رضوی در نظردارد دراجرای تبصره یک ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها ومراتع کشور و ماده 3 قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلها ، برداشت 3837 کیلوگرم آنغوزه وعملیات احیایی درسطح 1065 هکتار ازمرتع مزارشهرستان بجستان  را باجزئیات مندرج دراسناد مزایده با بهره گیری از سامانه  ﺗـﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ دوﻟـﺖ  (www:setadiran.ir )وباشماره مزایده 5099000208000003 به صورت الکترونیکی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید .

تاریخ انتشار مزایده درسامانه: ساعت 8 یکشنبه 1399/05/05

مهلت بازدید : ازدوشنبه 1399/05/06 تا دوشنبه 1399/05/13همه روزه ازساعت 8  لغایت 14 

مهلت ارائه پیشنهاد : تاچهارشنبه 1399/05/15ساعت 19

زمان بازگشایی : پنج شنبه 1399/05/19 ساعت 12

 

                    روابط عمومي اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :