پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - « آگهی مزایده عمومی شماره 48016 »
بازدید : 133 7 بهمن 1399 ساعت 7:51 شماره :81447

« آگهی مزایده عمومی شماره 48016 »

 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی در نظردارد سرشاخه های تاغ روداب سبزوار را باجزئیات مندرج دراسناد مزایده را بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir ) با شماره مزایده 1099000208000003 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 

زمان انتشار در سامانه:ساعت 9 
دوشنبه  1399/11/06

مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 14 
پنج شنبه 1399/11/16

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 10 شنبه 1399/11/18

زمان بازگشایی:ساعت 10 
یکشنبه 1399/11/19

آدرس: مشهدمقدس- بلوار وکیل آباد – وکیل آباد 30 - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی- امور پیمان‌ها- 
تلفن : 4-38680681 داخلی 340 و 331 
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: 

1-برگزاری مزایده صرفاً ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید ، دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین شرکت درمزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکتها ، اعلام به برنده ، واریزوجه مزایده وتحویل کالا دربستر سامانه ازاین طریق امکان پذیر می باشد.

2-علاقمندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی (توکن ) با شماره41934-021(مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه )تماس حاصل نمایند.

3-اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایراستانها ، درسایت سامانه ( www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است .
                                                          
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :