پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - «آگهی مزایده چوب آلات باغی وجنگلی شهرستان‌های تربت جام، نیشابور، مه ولات، مشهد و کاشمر»
بازدید : 91 9 مرداد 1400 ساعت 9:18 شماره :87440

«آگهی مزایده چوب آلات باغی وجنگلی شهرستان‌های تربت جام، نیشابور، مه ولات، مشهد و کاشمر»

 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی در نظردارد مزایده چوب آلات باغی وجنگلی شهرستان‌های تربت جام، نیشابور، مه ولات، مشهد و کاشمر را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir ) با شماره مزایده  1000000208000001 به صورت الکترونیکی واگذارنماید. 

       زمان انتشار در سامانه: ساعت 11 چهارشنبه  1400/05/06 

       آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 9 یکشنبه 1400/05/17

       زمان بازگشایی: ساعت 11 چهارشنبه 1400/05/20

آدرس: مشهدمقدس- بلوار وکیل آباد – وکیل آباد 30 - اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی- امور پیمان‌ها- تلفن : 4-38680681 داخلی 340 و 335 

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد : 

1-برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید، دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت درمزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت‌ها، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می‌باشد. 

2-علاقه‌مندان به شرکت در مزایده می‌بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره 1456 (مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه) تماس حاصل نمایند.

3-اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان‌ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل مزایده‌گر موجود است. 

 

                                         روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :