پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - برپایی کارگاه آموزشی ترویجی طرح مرتعداری تلفیقی در شهرستان رشتخوار
بازدید : 4 19 مهر 1400 ساعت 14:7 شماره :89635

برپایی کارگاه آموزشی ترویجی طرح مرتعداری تلفیقی در شهرستان رشتخوار

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی ، کارگاه آموزشی ترویجی ویژه طرح مرتعداری تلفیقی در شهرستان رشتخوار برگزار شد.

حسین عبدالله زاده رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رشتخوار با بیان این خبر گفت: هدف از برپایی این کارگاهها ،آگاهی بخشی و آشنایی بهره برداران و مرتعداران با مراحل مختلف تهیه طرح مرتعداری تلفیقی در مهلت است.

وی افزود: در این کارگاه آموزشی ترویجی که با حضور دامداران و مرتعداران مرتع در حاجی میر تشکیل شده بود 46 نفر فراگیر شرکت نمودند.

عبدالله زاده اضافه کرد شهرستان رشتخوار 420 هزار هکتار مساحت دارد که 320 هزار هکتار آن را مراتع تشکیل می دهند که این سطح قادر است بیش از 35000 رأس دام سبک شهرستان را تعلیف نماید.

وی ادامه داد از ابتدای سال جاری تاکنون 3 دوره کارگاه آموزشی ترویجی در شهرستان رشتخوار با حضور 200 نفر فراگیر تشکیل شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رشتخوار خاطر نشان کرد: برپایی کارگاه های آموزشی و ترویجی برای مرتعداران و دامداران شهرستان با هدف حفظ پوشش گیاهی و رعایت قرق مراتع مطابق پروانه های چرا امری ضروری است

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :