پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - پرسشهای متداول
پرسشهای متداول

اداره استعدادیابی و بهره برداری منابع طبیعی:

1) برای درخواست اراضی ملی و دولتی جهت اجرای طرحهای کشاورزی یا غیرکشاورزی به کدام اداره می بایست مراجعه نمود؟

با توجه به تفکیک وظایف بین سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان مدیریت امور اراضی کشور از سال 1385 به بعد مقرر گردید واگذاری اراضی ملی و دولتی توسط مدیریت امور اراضی استان انجام شود و پس از درخواست مدیریت امور اراضی استان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نسبت به بررسی درخواست و اعلام نظر در خصوص تخصیص اراضی اقدام می نماید.

2) مراحل تخصیص اراضی توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی به چه صورت انجام می پذیرد؟

مدیریت امور اراضی استان درخواست واگذاری اراضی را به همراه نقشه به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ارسال می نماید. اداره استعدادیابی درخواست متقاضی را بهمراه نقشه به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ارسال می کند.

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان از عرصه بازدید و پس از انطباق نقشه با نقشه اجرای مقررات این اداره کل نتیجه را بهمراه مدارک لازم (فرم شماره یک- فر م شماره2- جدول شماره4) به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مستقر در مرکز استان ارسال می نماید.

موضوع تخصیص اراضی توسط اداره استعدادیابی و بهره برداری منابع طبیعی بررسی و پس از طرح در کمیسیون تخصیص اراضی و کمیته فنی طی نامه ای نتیجه را به مدیریت امور اراضی استان اعلام می نماید که پس از این مرحله متقاضی می بایست جهت انجام واگذاری اراضی به مدیریت امور اراضی استان مستقر در سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی مراجعه نمایند.

معاونت آبخیزداری :

1)در درخواست های مشارکت مردمی ( اجرای عملیات بند خاکی؛ سنگی ملاتی ) چه فاکتورهایی بایستی مدنظر و ملاحظه شود ؟

الف)بررسی حوزه از نگاه آبخیزداری به خاطر توجیه فنی و اقتصادی

ب)پرکردن فرم های پیش شناخت حوزه در خواست مشارکت مردمی توسط کارشناس مسئول آبخیزداری شهرستان

ج)رسیدگی و بررسی پیش شناخت توسط تیم کارشناسی اداره کل (مطالعات و اجرا و مشاور ) در صورت تایید توسط تیم ارجاع متقاضیبه مشاور ذی صلاح جهت مطالعه حوزه درخواستی و ادامه کار ، تایید کمیته فنی پس از بررسی گزارش تهیه شده توسط مشاور

2)آیا در اراضی ملی امکان ایجاد احداث بند خاکی یا سنگی ملاتی وجود دارد؟

با شروط خاص بله وجود دارد

الف) ابتدا تعد محضری توسط متقاضی داده شود که در عرصه هیچ مالکیت برایش بوجود نیاید

ب) مطالعه و اجرا ودرخواست بعد طی مراحل سوال یک

ج) پیگیری درخواست از طریق ماده 3 واگذاری پس از طی مراحل قانونی

اداره فنی بیابان :

مردم برای حفظ و احیای عرصه های بیابانی به چه شکل می توانند مشارکت نمایند ؟

در جهت حفظ و احیای عرصه های بیابانی ؛ در قالب ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی استان با مشارکت مردم ، نسبت به قبول در خواست طرح های مشارکتی و بیابانزدایی در قالب ماده قانونی فوق اقدام می نماید . بدیهی است متقاضی می بایست 5 برابر عرصه در خواستی جهت اجرای طرح اقتصادی خود را ( طرح درختکاری با گونه های مختلف دو منظوره و علوفه کاری ) جهت اجرای طرح های احیاء و اصلاح بیابان درخواست دهد . نحوه عقد قرارداد بصورت اجاره می باشد .

 
چاپ | ارسال به ديگران  |