پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - میز خدمت
میز خدمت
 

« وظایف میز خدمت »

 

1 ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم در ارتباط با امور مربوط.

2 دریافت مدارک و درخواستهای مراجعین.

3 انجام امور و درخواستهای متقاضیان در صورت امکان در غیر اینصورت اعلام تاریخ مراجعه بعدی یا زمان ارایه خدمت نهایی به مراجعین.

4 دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعلام آن به مراجعین.

5 هدایت مراجعین به واحدهای مرتبط در موارد بسیار ضروری پس از انجام هماهنگی با واحد اقدام کننده ذیربط.

 

آدرس الکترونیکی میز خدمت :   http://mizekhedmat.frw.ir

چاپ | ارسال به ديگران  |