پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ابخیزداری
ابخیزداری
 

نام : محمود

نام خانوادگي : اعظمي راد                        

مدرك تحصيلي : فوق ليسانس

رشته تحصيلي : علوم و مهندسي آبخيزداري

پست سازماني : معاون آبخيزداري

سوابق اجرايي : 14 سال(پژوهشي و اجرايي)

-         همكاري با مركز تحقيقات منابع طبيعي وكشاورزي استان

-          تهيه طرح مطالعاتي (طراحي – تفصيلي وتوجيهي ) در زمينه هاي مختلف آبخيزداري بيابان و مرتعداري در بخشهاي مختلف فيزيوگرافي- هيدرولوزي- فرسايش و رسوب و تلفيق و سنتز مطالعات به تعداد بيش از 200 مورد گزارش

-         نظارت در طرحهاي مطالعاتي (طراحي – تفصيلي وتوجيهي ) در زمينه هاي مختلف آبخيزداري بيابان و مرتعداري در بخشهاي مختلف هيدرولوژي - فرسايش و رسوب و تلفيق و سنتز مطالعات به تعداد بيش از 300 مورد گزارش

-         بررسي گزارشات درطرحهاي مطالعاتي (طراحي – تفصيلي و توجيهي ) در زمينه هاي مختلف آبخيزداري بيابان و مرتعداري در بخشهاي مختلف هيدرولوژي - فرسايش و رسوب وتلفيق وسنتز مطالعات به تعداد بيش از 250 مورد گزارش

-         نظارت در مطالعات ارزيابي حوزه هاي آبخيز به تعداد 5 مورد

-         عضويت در كميته فني

- كميته هاي نظام پيشنهادات (IT و استراتزي و.....) اداره كل

-        عضويت در انجمن آبخيزداري ايران

- انجمن سطوح باران

- سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان

- بسيج مهندسين استان

سوابق علمي، پژوهشي و تحقيقاتي :

-         تدريس دروس تخصصي در مراكز آموزشي (مجتمع آموزش عالي شهيد هاشمي نژاد و دانشگاه آزاد واحد تربت جام ) به مدت 8 سال و تدريس بيش از 200 واحد درسي طي 15 ترم تحصيلي

-         استاد راهنما در بيش از 100 مورد پايان نامه كارشناسي دانشجويان مرتع و آبخيزداري

-         استاد مشاور در 2 مورد پايان نامه كارشناسي ارشد دانشجويان آبخيزداري

-         همكاري در 3 مورد طرح تحقيقاتي وپزوهشي در مركز تحقيقات منابع طبيعي وكشاورزي استان

-         تهيه و ارائه 6 مقاله علمي وتخصصي در همايش وكنفرانسهاي داخلي مرتبط

-         تهيه و چاپ 4 مقاله علمي وتخصصي در مجلات آموزشي وعلمي داخلي

-        تهيه جزوات ومطالب علمي وتخصصي به تعداد 5 مورد

چاپ | ارسال به ديگران  |