پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاونت حفاظت و امور اراضی
معاونت حفاظت و امور اراضی

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی 

نام :سید رضا 

نام خانوادگی :ابوترابی 

سمت: معاون حفاظت و امور اراضی 

مدرک تحصیلی :لیسانس 

 شماره تماس:05138011207

 

شرح وظايف معاونت حفاظت و امور اراضي :

- مطالعه وبرنامه ريزي در خصوص طرحهاي مرتبط با مميزي ، واگذاري و حفاظت و حمايت.

- همكاري در مطالعه ، شناسايي و تهيه طرحهاي مرتبط با منابع طبيعي و برنامه ريزي و نظارت و پشتيباني لازم جهت اجراي آن.

- ايجاد ارتباط و هماهنگي بين ادارات تابعه معاونت اداره كل منابع طبيعي با دفاتر ستادي.

- بررسي و نظارت بر اجراي طرحهاي مميزي و واگذاري و حفاظت و حمايت.

- مطالعه ، نظارت و ارزيابي طرحها و پروژه هاي حوزه اداره كل و شهرستانهاي تابعه.

- اجراي بخشنامه ها ، دستورالعملها و آئين نامه هاي صادره و نظارت بر حسن اجراي مقررات در ادارات زيرمجموعه و شهرستانها.

- ايجاد ارتباط و هماهنگي با دستگاههاي اجرايي استان در جهت بهبود انجام وظايف و جلب همكاري بخشهاي برون سازماني.

- مطالعه و بررسي و اظهار نظر و ارائه پيشنهاد در خصوص قوانين و مقررات مورد عمل.

- انجام ملاقات و پاسخگويي به مراجعين به منظور رسيدگي به امور مربوطه.

- تدريس در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت ويژه كاركنان و كارشناسان منابع طبيعي حسب مورد.

- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق.

چاپ | ارسال به ديگران  |