پروژه ترسیب کربن شهرستان بجستان مساحت محدوده " /> پروژه ترسیب کربن شهرستان بجستان مساحت محدوده " /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ترسیب کربن
ترسیب کربن
 

پروژه ترسیب کربن شهرستان بجستان

مساحت محدوده پروژه : 209000 هكتار

تعداد روستاهاي هدف: 11روستا

قاسم آباد، ابوالخازن، نیان، منصوری، مطرآباد، فخرآباد، سنجدک، صلح آباد، سردق، مرندیز و مزار

تعداد كل روستاهاي محدوده پروژه: 25 روستا

پروژه ترسیب کربن شهرستان سبزوار

مساحت محدوده پروژه : 205325 هكتار

تعداد روستاهاي هدف در مرحله پایلوت: 6 روستا

روستای برآباد، دارین، دامرود،  شمس آباد، کلاته میرعلی و ملوند

تعداد كل روستاهاي محدوده پروژه: 19روستا

چاپ | ارسال به ديگران  |