پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - حوزه مدیریت
حوزه مدیریت
 

حوزه مدیریت

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی : جناب آقای دکتر محسن فنودی 

تلفن مستقیم : - 05138011201 

 

 مسئول حوزه مدیریت :آقای علیرضا  کهربائی    شماره تلفن مستقیم : 05138011201

 

ادارات زیر مجموعه حوزه مدیریت

- حوزه نمایندگی ولی فقیه

مسئول حوزه : آقای سیدمحمد   حسینیان فرد - شماره تماس مستقیم : 05138011305 - شماره تلفن داخلی : 305

 

- اداره مدیریت عملکرد

رئیس  اداره : آقای علیرضا  کهربائی - شماره تماس مستقیم : -05138011180 شماره تلفن داخلی : 180

 

- اداره حراست

رئیس اداره : آقای حسین   حشمت مهاجر - شماره تماس مستقیم : 05138011300- شماره تلفن داخلی : 300

 

- اداره امور حقوقی

رئیس اداره : آقای محمدعلی   قدمیاری - شماره تماس مستقیم : 05138011270- شماره تلفن داخلی : 270

 

- اداره آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی

سرپرست اداره :  آقای سید حسین حسینی کیا  - شماره تماس مستقیم : 05138011190- شماره تلفن داخلی : 190

 

- روابط عمومی

کارشناس مسئول روابط عمومی: آقای ........................   - شماره تماس مستقیم : 05138011185- شماره تلفن داخلی : 185

 

اداره مهندسی و مطالعات  

رئیس :  آقای محمدحسن   آهار - شماره مستقیم : - 05138011170 - شماره تلفن داخلی : 170

 

چاپ | ارسال به ديگران  |