پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - حوزه مدیریت
حوزه مدیریت
 

حوزه مدیریت

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی : جناب آقای مهندس علیرضا صحرائی 

تلفن مستقیم 05138011221- 05138011222 

 

ادارات زیر مجموعه حوزه مدیریت

- حوزه نمایندگی ولی فقیه

مسئول حوزه : آقای سیدمحمد   حسینیان فرد - شماره تماس مستقیم : 05138011229 - شماره تلفن داخلی : 229

 

- اداره مدیریت عملکرد

سرپرست اداره : آقای علیرضا  کهربائی اول - شماره تماس مستقیم : -05138011122 شماره تلفن داخلی : 122

 

- اداره حراست

رئیس اداره : آقای حسین   حشمت مهاجر - شماره تماس مستقیم : 05138011341- شماره تلفن داخلی : 341

 

- اداره امور حقوقی

رئیس اداره : آقای محمدعلی   قدمیاری - شماره تماس مستقیم : 05138011249- شماره تلفن داخلی : 249

 

- اداره آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی

سرپرست اداره : آقای محمدتقی  لسانی - شماره تماس مستقیم : 05138011391- شماره تلفن داخلی : 391

 

- روابط عمومی

کارشناس مسئول روابط عمومی: آقای حسین   چمنی دیسفانی - شماره تماس مستقیم : 05138011230- شماره تلفن داخلی : 230

 

اداره مهندسی و مطالعات  

رئیس : محمدحسن   آهار - شماره مستقیم : - 05138011338 - شماره تلفن داخلی : 338

 

چاپ | ارسال به ديگران  |