پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - تشکیلات سازمان
تشکیلات سازمان
 

تشكيلات سازمان

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری کشور يکی از سازمان‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد که دارای 5 معاونت و 6 دفتر مستقل می‌باشد. فعاليت‌های اين سازمان در سطح كشور توسط اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداري استانها پيگيری و اجراء می‌گردد.

 معاون وزير و رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور 

حوزه نمايندگي ولي فقيه   

      يگان حفاظت سازمان  

       شورايعالی جنگل، مرتع و آبخيزداري   

       مديريت ترويج منابع طبيعی و آبخيزداری

       دفتر روابط عمومی و امور بين‌الملل 

     دفتر مهندسی و ارزيابي طرح ها 

     دفتر رياست، ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات  

      دفتر امور حقوقی

 معاونت توسعه مديريت و منابع انسانی :

       دفتر برنامه‌ريزی و بودجه

      اداره كل امور اداری

       اداره كل امور مالی

       مديريت نوسازی و تحول اداری

معاونت حفاظت و امور اراضی:

       دفتر حفاظت و حمايت منابع طبيعی 

       دفتر استعداديابی و بهره‌برداری از اراضی

       دفتر مميزی اراضی

معاونت مناطق مرطوب و نيمه‌مرطوب: 

       دفتر جنگلداری 

       دفتر جنگل‌كاری و پارك‌هاي جنگلي   

       دفتر امور بهره‌برداری جنگل و مرتع 

معاونت مناطق خشك و نيمه‌خشك:

       دفتر امور مراتع

       دفتر امور بيابان

       دفتر امور منابع جنگلی

معاونت آبخيزداری :

       دفتر حفاظت خاك و كنترل فرسايش

       دفتر آبخيزداری مناطق بحرانی و سيل خيز 

       دفتر طرح‌ريزی و هماهنگی آبخيزداري 

چاپ | ارسال به ديگران  |