پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - رئيس و ذیحساب اداره امور مالي
رئيس و ذیحساب اداره امور مالي
 

رئيس  و ذیحساب اداره امور مالي

سرپرست و ذیحساب : آقای اسداله داوری   شماره داخلی 05138011310

شرح وظایف :

1- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگهداري حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوطه و صحت و سلامت آنها

2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر، اطلاعات و نرم افزارهاي مالي

3- نگهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

4- نگهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق

چاپ | ارسال به ديگران  |