پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره فن آوري اطلاعات و تحول اداری
اداره فن آوري اطلاعات و تحول اداری
 

اداره فن آوري اطلاعات و تحول اداری  :

رئیس اداره آقای میثم ایوانی - شماره داخلی -05138011269

شرح وظايف:

1-مديريت پشتيبان گيري از اطلاعات موجود

2- تامين و تجهيز سيستمهاي كامپيوتري اداره كل و ادارات استان

3-مطالعه و بررسي در زمينه فن آوري سخت افزاري و نرم افزاري و نوآوريها و طرحهاي جديد به منظور ارتقاي سطح كارآيي واحدهاي استان

4- برنامه ريزي بمنظور پشتيباني ،‌ نگهداري و استفاده بهينه از امكانات ،‌تأمين و تجهيز لوازم و وسائل نرم افزاري و سخت افزاري مورد نياز

5-پياده سازي و نصب و راه اندازي سيستمهاي كاربردي 

6-تهيه و تدوين استانداردها و دستورالعملهاي اجرايي بمنظور بهره برداري كاربردي از نرم افزارها و تجهيزات رايانه اي

7-توسعه فراگير و همه جانبه سيستمهاي كاربردي فن آوري اطلاعات و بررسي نيازها و تقاضاي دريافتي و ارائه خدمات لازم در اين زمينه

8- ارزيابي عملكرد و شناخت و سنجش پيشرفت فن آوري اطلاعات و ارائه راهكارهاي مناسب جهت حل مشكلات در استان و شهرستانهاي تابعه

9-تهيه و ساماندهي و بروز رساني سيستمهاي اتوماسيون اداري ،‌ اطلاع رساني و ساير نرم افزارهاي عمومي و اختصاصي در اداره كل

10- ساماندهي و طبقه بندي بسترهاي نرم افزاري و سخت افزاري و هدايت يكپارچه در زمينه فن آوري اطلاعات در مجموعه استان

11- بررسي و رفع آسيب پذيري هاي نرم افزار و سخت افزار و سرويس هاي شبكه و پيش بيني هاي لازم در زمينه تهديدات و حوادث غيرمترقبه و ايمن سازي مجموعه سيستمهاي نرم افزاري و سخت افزاري

12- در راستاي تحقق دولت الكترونيك ، تهيه ،‌طراحي و توسعه پورتال به منظور هماهنگي ،‌كنترل ، هدايت و توسعه پورتال استاني جهت ارتقاء بهره وري سيستمها و زيرسيستمها

چاپ | ارسال به ديگران  |