پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - طرقبه و شاندیز
طرقبه و شاندیز
 

1-معرفی و اطلاعات عمومی شهرستان طرقبه و شاندیز(بینالود)

اين شهرستان يكي از شهرستان هاي استان خراسان رضوي مي باشد كه درسال 1387 ازشهرستان مشهد جدا گرديد .جمعيت اين شهرستان  بالغ بر 50665 نفر مي باشد.مساحت اين شهرستان حدود 1185.13 کیلومتر مربع بوده و حدود یک درصد مساحت استان را به خود اختصاص می دهد.

این شهرستان داراي دو بخش بنام هاي طرقبه با تعداد 33 روستا وشانديز با تعداد 26 روستا بوده و بعنوان يك شهر توريستي وگردشگري در ايران شناخته شده است .

حداكثر ارتفاع از سطح دريا اين شهرستان 3059 متر در جاغرق وحداقل ارتفاع از سطح دريا 1170 متر در حوزه سدطرق مي باشد. متوسط بارندگي شهرستان 360 ميلي متر ومتوسط درجه حرارت 3 /11درجه، متوسط ماههاي خشك سال 4 ماه مي باشد. ميانگين ارتفاع شهرستان 2132 متر مي باشد طول جغرافيايي اين شهرستان 10 ، 3 ، 59 تا 59 ، 36 ، 59 شمالي و عرض جغرافيايي 37 ، 30 ، 36    تا18 ، 04 ،36 شرقي مي باشد. اين شهرستان از جنوب وشرق با شهرستان مشهد مقدس، از شمال با شهرستان چناران وازغرب با شهرستان نيشابور همجوار مي باشد. ارتفاعات بينالود در قسمت غرب وجنوب غربي شهرستان قرار دارد.

2- پراکنش عرصه های قابل فعالیت آبخیزداری و آبخوان داری شهرستان طرقبه و شاندیز

وسعت عرصه هاي داراي پتانسيل و قابل فعاليت جهت اجراي اقدامات آبخيزداري بيش از 118 هزار هكتار نزدیک به 100 درصد مساحت شهرستان مي باشد. اين عرصه ها عموما در اراضي شيبدار ومناطق كوهستاني قرار دارند و منابع آبي اين مناطق عمدتا قنات و چشمه مي باشد و بيشتر كانون جمعيت هاي روستايي و همچنين بيشترين عرصه هاي سيل خيز شهرستان نيز در اين مناطق قرار دارند.

 3- وضعیت پتانسیل شدت سیل خیزی شهرستان طرقبه و شاندیز

طبق بررسي ها ونقشه هاي پتانسيل سيل خيزي استان، حدود 83/99 درصد مساحت شهرستان داراي شدت سيل خيزي نرمال (خيلي كم و كم) و معادل 17/0 درصد مساحت شهرستان داراي شدت سيل خيزي فوق بحراني (زياد) مي باشند.

 

4- پراکنش وضعیت اراضی منابع طبیعی شهرستان طرقبه و شاندیز

وضعیت اراضی منابع طبیعی شهرستان بصورت اراضی کشاورزی، جنگل هاي طبيعي و بيشه زار، درختچه زار و مراتع بوده به تفکیک در جدول ذیل نشان داده شده است.

 

جدول- پراکنش وضعيت اراضی منابع طبيعی شهرستان طرقبه شاندیز (هکتار)

پدیده های بیابانی
فاقد پوشش گیاهی

مرتع

جنگل هاي طبيعي وبيشه زار و درختچه زار

اراضی کشاورزی

-

77868

2206

27936

         ماخذ: اداره کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی

 

5- معرفی حوزه های آبخیز شهرستان طرقبه شاندیز 

شهرستان طرقبه شاندیز دارای 6 حوزه اصلی سد طرق، بند گلستان، زشک، کنگ و نغندر، خادر می باشد .

1-   حوزه سد طرق به مساحت كل 23655 هكتار با 4 زیر حوزه به شرح زیر بيان می شود.

الف-اردمه به مساحت 5345 هكتار    

ب-شلگرد به مساحت 7006 هكتار

ج-سربرج به مساحت 8259 هكتار

د-كرتيان به مساحت 3045 هكتار

2-   حوزه بند گلستان به مساحت كل 31233 هكتار با 4 زیرحوزه به شرح زیر بيان می شود.

الف-جاغرق به مساحت 6880 هكتار 

ب-دهبار و كلاته آهن به مساحت 9098 هكتار

ج-مایانات و ازغد به مساحت 8293 هكتار

د-حصار به مساحت 6972 هكتار 

3-   حوزه گراخك به مساحت 2322 هكتار مي باشد.

4-   حوزه كنگ و نغندر به مساحت 7763 هكتار مي باشد. 

5-   حوزه زشك به مساحت 5548 هكتار مي باشد. 

6-   سطح شهرستان

الف- طرقبه

ب- خادر

چاپ | ارسال به ديگران  |