پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بردسکن
بردسکن
 

سیمای شهرستان بردسکن

موقعیت جغرافیای شهرستان بردسکن

شهرستان بردسکن بین عرضهای 34 درجه 24 دقیقه و تا 48 درجه و 35 دقیقه شمالی و طول 57 درجه و 5 دقیقه تا 58 درجه و 5 دقیقه شرقی در فاصله 260 کیلومتری از مرکز استان خراسان رضوی با مساحت 711740 هکتار واقع شده است. این شهرستان از شمال به شهرستان سبزوار، از جنوب و جنوب غرب با شهرستان طبس، از شرق با شهرستان خلیل آباد، از جنوب شرق با شهرستان بجستان و از غرب با استان سمنان همسایه است. دارای سه بخش به نامهای مرکزی، انابد و شهرآباد و شش دهستان به نامهای درونه، صحرا، کنار شهر، کوهپایه، جلگه و شهرآباد مشتمل بر 377 آبادی میباشد.

ویژگیهای اقلیمی شهرستان بردسکن

اقلیم منطقه گرم و خشک بیابانی بوده و میزان بارندگی متوسط سالانه 150 میلیمتر و درجه متوسط حرارت سالیانه 20 درجه سانتیگراد با تبخیر متوسط سالانه 2602 میلیمتر و تولید رواناب بالفعل 96 میلیون متر مکعب و میزان فرسایش خاک 16 تن در هکتار در سال می باشد.

اهم فعالیتهای اداره منابع طبیعی شهرستان در سال 97-96

بخش مراتع شهرستان:

وسعت مراتع شهرستان 580000 هکتار است که از این مساحت مقدار 380000 هکتار ممیزی مرتع صورت گرفته است و مقدار 156000 هکتار طرح مرتعداری تهیه گردیده است، 95% از سطوح مراتع تحت پوشش بیمه مراتع قرار دارد. در سال 97-96 مقدار 15000 هکتار ممیزی مرتع صورت گرفته و مقدار 20 هکتار نهالکاری در طرح مرتعداری ریگ سفید رحمانیه انجام شده است.

بخش آموزش و ترویج:

این شهرستان در بخش حفاظت مشارکتی توانسته است از محل اعتبار صندوق بیمه مراتع تعداد 8 نفر قرقبان افتخاری جذب و حقوق این افراد را از محل خسارت دریافت شده از بیمه مراتع شهرستان تأمین نماید.

بخش بیابان و آبخیزداری شهرستان:

در سال 97-96، حدود 490 هکتار عملیات نهالکاری بیابانزدایی با 4 نوبت آبیاری در منطقه پایین ولایت در محدوده های الله آباد، حوض محمد حسن و قنات شجاعیه انجام گردید و همچنین عملیات آبخیزداری سنگ ملاتی و بند خاکی رودگز با اعتبار 200 میلیون ریال به حجم 80 متر مکعب صورت گرفته است.

بخش ممیزی شهرستان:

در سال 97-98 از ابتدای سال تا کنون حدود 20000 هکتار از اراضی سطح شهرستان توسط بخش ممیزی این اداره، عملیات کاداستری آن به اتمام رسیده است.

بخش بهره بردای شهرستان:

شهرستان بردسکن از لحاظ وجود سنگهای معدنی بخصوص سنگ معدنی مس غنی بوده و در حال حاضر 50% از سطح شهرستان به ثبت صنایع و معادن رسیده است و حدود 13 معدن فعال در شهرستان با ظرفیت بکارگیری 400 نفر نیروی کار بطور مستقیم مشغول به فعالیت میباشند.

بخش حفاظت شهرستان:

موقعیت شهرستان با توجه به وجود جنگلهای انبوه و تاغ و همچنین وجود معادن بسیار، بخش حفاظت این اداره را با تنشهایی فراوانی در خصوص افراد متخلف و از حیث نظارتی روبرو کرده است. از جمله عملیات انجام شده در سال 98-97 در این بخش ایجاد کمربند حفاظتی بطول 2500 متر در بخش الله آباد میباشد.

چاپ | ارسال به ديگران  |