پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - تربت جام
تربت جام
 

بیوگرافی رئیس اداره    

نام و نام خانوادگی  : رضا زارع

مدارک تحصیلی : لیسانس زراعت فوق لیسانس زراعت

سوابق کاری : رئیس مرکز جهاد کشاورزی میان ولایت (شهرستان تایباد)

معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان تایباد ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تایباد

ارتباط با ما : 52524622-051

سیمای شهرستان تربت جام

تربت جام واقع در شمال شرق ایران است که از شهرستانهای استان خراسان رضوی در مسیر جاده آسفالته مشهد تایباد و در 161 کیلومتری جنوب شرقی مشهد جای گرفته است . بلندترین نقطه در جنوب خاور تنگه پنج مرغ با بلندای 2100 متر از سطح دریا و گودترین نقطه در جنوب شرق تربت جام در بستر رودخانه جامرود با ارتفاع 710 متر جای گرفته است .

تعداد (سرشماري 91)

جمعیت شهرستان (نفر) سرشماري 90

جمعيت فعال از نظر اقتصادي (نفر)سرشماري 90

بخش

شهر

دهستان

آبادی
(دارای سکنه)

 شهری

 روستایی

غيرساكن

شاغل

بيكار (جوياي كار)

5

5

13

251

125712

137000

0

70572

7084

ممیزی اراضی سطح شهرستان

این شهرستان با مساحت تقریبی 813000 هکتار مساحت مراتع و جنگلهای آن 510000 هکتار بوده که از این مقدار 30000 هکتار جنگلهای پسته و مساحت 12000 هکتار جنگلهای ارس تشکیل می دهد و اراضی مستثنیات اشخاص پلاک 303000 هکتار می باشد .

تقسیمات کشوری در شهرستان تربت جام

=       بخش مرکزی شهرستان تربت جام شامل دهستانهای جامرود٬ جلگه موسی‌آباد٬ میان‌جام

=       بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام شامل دهستانهای باغ کشمیر٬ جنت‌آباد٬ صالح‌آباد٬ قلعه حمام

=       بخش نصرآباد شهرستان تربت جام شامل دهستانهای بالاجام٬کاریزان

=       بخش بوژگان شهرستان تربت جام شامل دهستانهای دشت جام٬ هریرود

=       بخش پائین جام شهرستا ن تربت جام شامل دهستانهای زام٬گلبانو

ممیزی مرتع سطح شهرستان

از مجموع 510000 هکتار مراتع سطح شهرستان 410000 هکتار ممیزی شده و دارای سامان عرفی میباشد .

از مجموع 146 سامان عرفی 103 سامان ییلاقی و 17 سامان قشلاقی و 26 سامان میان بند می باشد .

تعداد بهره برداران دارای پروانه چرا در سطح شهرستان 6218 نفر می باشد .

تعداد دام مجاز موجود در سطح شهرستان 243637 واحد دامی می باشد .

تعداد مراتع دارای طرح مرتعداری 18 سامان می باشد که از این تعداد 11 سامان دارای سند مرتعداری است .

وضعیت پتانسیل شدت سیل خیزی شهرستان تربت جام

طبق بررسيهاونقشه هاي پتانسيل سيل خيزي استان،حدود45/01 درصدمساحت شهرستان داراي شدت سيلخيزي نرمال (خيلي كم وكم )،معادل 29/15 درصدمساحت شهرستان داراي شدت سيلخيزي بحراني (متوسط) ومعادل 25/84درصدمساحت شهرستان داراي شدت سيل خيزي فوق بحراني (زياد) ميباشند. اين عرصه هاقابليت ايجادهرزآبهاي سريع راداشته وعلاوه برايجادخسارت مالي وجاني زيادموجب فرسايش شديدخاك،هدررفت خاك حاصلخيززراعي،كاهش كيفيت روانابهابه لحاظ فيزيكي،شيمياي و بيولوژيكي،پرشدن مخازن سدهاي موجودودردست ساخت،كانالهاي آبياري،وقوع زمين لغزش وايجادفرسايش بادي درمناطق بياباني ميگردد.

وضعیت پروژه هاي شاخص اجرا شده آبخيزداری در شهرستان تربت جام

نام حوزه

سطح حوزه(هکتار)

نوع پروژه

اعتبارات تخصیص(هزارریال)

سال اجرا

شاه نشین

2701

بیولوژیکی و مکانیکی  

 

79

موسی اباد

 

 بند ملاتي      

500000

81

سمسرا زوادر

5101

بند خاکی

600000

89

 

 

 

 

 

چاپ | ارسال به ديگران  |