پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - شرح وظایف حوزه نمایندگی ولی فقیه
شرح وظایف حوزه نمایندگی ولی فقیه
     

1)اجرای برنامه های ابلاغی حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جنگلها ،مراتع وآبخیز داری کشور در ارتباط با بهبود وارتقاء وضعیت فرهنگی وتجزبه وتحلیل آنها هم چنین اجرای طرحهاوبرنامه هادر زمینه اعتلای فرهنگی وعقیدتی کارکنان در اداره کل وواحد های تابعه .

2) برنامه ریزی جهت تبلیغ وانتشار مواضع ، خط مشی ها ورهنمود های حضرت امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری وزمینه سازی در جهت اجرای آنها وارائه الگو ها ، مدل ها  ،چهار چوب ها وسیستم های مبتنی بر ارزش های اسلامی وحدود موازین شرعی دیدگاه های اسلامی در موضوعات مربوط به وظایف اداره کل 

3) مشاوره مذهبی وپاسخ گویی به سئوالات وشبهات همکاران وخانواده ها ی آنان در زمینه های فرهنگی ،عقیدتی ، اخلاقی ، سیاسی واحکام شرعی واجرایی کردن آنها 

4)تهیه وتدوین راهکارها برای جلب مشارکت همکاران جهت ترویج فرایض الهی (اقامه نماز حجاب وعفاف وامر به معروف ونهی از منکر و....)

5) بررسی ونیاز سنجی آموزشی در زمینه امور آموزشی در حوزه های فرهنگی، اخلاقی ،عقیدتی ،احکام شرعی واجرایی کردن آنها .

6)برگزاری جشنها ومراسمات (اعیاد ووفیات شهادتها وایام الله ها ) اردوهای زیارتی وفرهنگی در راستای اعتلای فرهنگی  وعقیدتی کارکنان  وخانواده ها .

7) تهیه وتدوین تقویم (زمان بندی ) دوره های آموزش عقیدتی به صورت سالانه برای

کلیه همکاران اداره کل .

8)تهیه گزارش در خصوص بر گزاری دوره ها ، اساتید وفراگیران  . وعملکرد ماهیانه وشش ماهه اول ودوم هر سال

9)پیش بینی وبر آورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه ها برای همکاران وخانواده ها .

10)  بازدید از طرح ها وپروژه ها سرکشی از خانواده ها (شاغلین وپیشکسوت ها ) و خانواده های شهدا جانبازان وآزادگان شرکت در جلسات داخلی منطقه ای وکشوری عضویت در کارگروه های مربوطه .

چاپ | ارسال به ديگران  |