پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بیانیه حریم خصوصی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه حریم خصوصی
 

بیانیه حریم خصوصی

قابل توجه بازدید کنندگان محترم :

بیانیه حریم خصوصی درگاه الکترونیکی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی

اطلاعات شخصی هر فرد بخشی از حریم خصوصی وی محسوب میشود حفاظت بیشتر از حقوق شخصی افراد در شبکه نه تنها موجب حفظ امنیت کاربران می شود بلکه باعث اعتماد بیشتر و مشارکت آنها در فعالیت های جاری می گردد . هدف از این بیانیه آگاه ساختن شما درباره نحوه استفاده از اطلاعاتی است که در هنگام بازدید از سایت / دریلفت خدمت از جانب شما دریافت می گردد.

این اداره کل بر اساس ماده 7 تصویبنامه شماره 1127128 شورای عالی اداری مورخ 1395/12/28خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و کاربران وبگاه دانسته و از کاربران آن دسته از اطلاعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفایت می کند دریافت کرده و از انتشار آن یا در اختیار قرار دادن آن به دیگران خودداری می نماید .

اطلاعات جمع آوری شده از بازدید کنندگان صرفا برای بهبود کیفیت خدمات و محتوای سایت مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ بخشی از اطلاعات شخصی شما را بدون اطلاع و اجازه قبلی با فرد یا موسسه دیگری در میان نخواهیم گذاشت

اطلاعاتی که اخذ می شود :

به منظور کار با تارنما و با استفاده از خدمات آن برخی اطلاعات شخصی شما ممکن است که شامل موارد ذیل می باشد :

 • کد ملی

 • نام و نام خانوادگی

 • شماره تماس

 • رایانامه (پست الکترونیک) 

  چگونگی بهره برداری از اطلاعات :

  محل ذخیره اطلاعات ، نحوه استفاده از آنها ، افراد و یا سازمان هایی که به آن دسترسی دارند به شرح ذیل می باشد:

  کلیه اطلاعات درگاه الکترونیکی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی و کلیه زیر درگاههای شهرستانی آن سرورهای داخلی تحت نظارت سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور نگهداری می گردد و بالاترین سطوح امنیتی در آنها رعایت شده است . اطلاعات اخذه شده از کاربران صرفا در اختیار متولیان رسیدگی به درخواست های مطرح شده کاربران قرار خواهد گرفت این متولیان شامل واحدهای زیر مجموعه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی می باشد .

  امنیت اطلاعات :

  ما اطمینان می دهیم که اطلاعات شما را به غیر از موارد ذکر شده در این بیانیه در اختیار هیچ سازمان یا فرد و یار تارنمایی قرار نمی دهیم

چاپ | ارسال به ديگران  |