پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مناسبت ها ی ملی
مناسبت ها ی ملی

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف تفضیلی وزارت جهاد كشاورزی


الف) سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت:
١ - تعیین سیاست ها و راهبردهای مربوط به بخش كشاورزی، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشایری و همچنین تنظیم و اجرای برنامه های توسعه كشاورزی در چارچوب سیاست های توسعه پایدار.
٢ -انجام بررسی ها و اقدامات لازم به منظور برنامه ریزی تولید و تامین نیاز كشور به محصولات و فرآورده های كشاورزی و دامی و توسعه صادرات با رعایت مزیت های نسبی در چارچوب سیاست های بازرگانی كشور.
٣  -تهیه تدوین اجرا و به هنگام سازی نظام های اطلاع رسانی كشاورزی و روستایی و استقرار نظام های آماری.
٤  -تهیه استانداردها و ضوابط و برنامه ریزی لازم در زمینه تاسیسات و زیرساخت های مورد نیاز تولید و تولید كنندگان بخش كشاورزی.
٥ -نظارت و ارزشیابی عملكرد و فعالیت های موسسات و شركت های وابسته به وزارتخانه و ایجاد هماهنگی های برنامه ای و عملیاتی لازم.
٦ -  نظارت و ارزشیابی برنامه ها، طرح ها، فعالیتها و اقدامات در حیطه وظایف وزارت جهاد كشاورزی به منظور سنجش میزان كارای

ب ) امور منابع طبیعی و آبخیزداری:


١ - بررسی و مطالعه جامع حوزه های آبخیز كشور به منظور تهیه طرح های آبخیز داری و جلوگیری از فرسایش خاك و تهیه برنامه جامع استفاده از اراضی كشاورزی و منابع طبیعی و بهره برداری بهینه از این اراضی.
٢ - برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از تغییر و تبدیل كاربری اراضی كشاورزی و جنگل.
٣ - حفظ، احیاء گسترش، حمایت و بهره برداری صحیح از جنگل ها و مراتع طبیعی و دست كاشت كشور و فراهم نمودن زمینه اجرای طرح های بزرگ جنگل كاری، جنگل داری، مرتع داری، ایجاد پارك های جنگلی و تفریحگاههای طبیعی در چارچوب هدف ها و سیاست های توسعه پایدار و اعمال نظارت های لازم.
 ٤ -برنامه ریزی و اجرای طرح های آبخیزداری و تثبیت شن های روان وبیابانی زدایی.
٥ -  تشخیص و تفكیك حریم قانونی اراضی ملی از مستثنیات اشخاص حقیقی و حقوقی و واگذاری منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و اجرای مقررات مربوط به مدیریت و واگذاری اراضی ملی و دولتی در چارچوب قوانین و مقررات موجود.

حوزه نمایندگی ولی فقیه   -   پایگاه بسیج شهید نور آبادی

چاپ | ارسال به ديگران  |