پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاونت آبخیزداری
معاونت آبخیزداری

 اداره حفاظت خاک و آبخیزداری

 میزان اعتبار مصوب صندوق توسعه ملی در سال 1399  261200 میلیون ریال و میزان اعتبار تخصیص یافته : 231800 میلیون ریال که تعهداتی از محل اعتبارات صندوق به شرح ذیل می باشد:

1)احداث بندهای گابیونی 10260 متر مکعب 9 مورد

2)احداث بندهای سنگی و ملاتی 12822 متر مکعب 12 مورد

3) احداث بندهای خاکی 156407 متر مکعب 10 مورد

4)احداث سرریز سنگ و ملاتی 14195 متر مکعب 21 مورد

5)احداث تورکینست 14175 متر مکعب 1 مورد

6) احداث چله فلسی 135 هکتار 1 مورد

که در حال حاضر تعداد 45 قرارداد با پیمانکاران و 2 مورد قرارداد نظارت و 1 مورد قرارداد آزمایشگاه خاک منعقد گردیده است و پیشرفت فیزیکی آنها 9/88 درصد می باشد.

میزان اعتبار مصوب استانی در سال 1399 :150333 میلیون ریال و میزات تخصیص یافته :44619 میلیون ریال که تعهداتی از محل اعتبارات استانی به شرح ذی می باشد:

1)احداث بندهای گابیونی 3255 متر مکعب 6 مورد

2)احداث بندهای سنگی و ملاتی 5881 متر مکعب 8 مورد

3)احداث بندهای خاکی 43032 متر مکعب 2 مورد

4)احداث سرریز سنگ و ملاتی 894 متر مکعب 2 مورد

5) مرمت سازه های مکانیکی 2101 متر مکعب 4 مورد

که در حال حاضر تعداد 6 قرارداد با پیمانکاران منعقد گردیده است و پیشرفت فیزیکی آنها 3/63 درصد می باشد.

 

چاپ | ارسال به ديگران  |