پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاونت حفاظت و امور اراضی
معاونت حفاظت و امور اراضی

اداره حفاظت و حمایت:

*تشکیل کمیته نظارت بر طرح های عمومی- عمرانی به تعداد 11 جلسه با مصوبات به تعداد 166 فقره.

اجراء کمربند حفاظتی: از اعتبارات ملی و استانی در حجم 58 کیلومتر به مبلغ 4440 میلیون ریال.

اجراء پروژه سوخت: از محل اعتبارات ملی و صیانت به تعداد 57 دستگاه آبگرمکن خورشیدی برای 2 شهرستان درگز و چناران با مبلغ 4440 میلیون ریال.

پروژه گیاه پزشکی از محل اعتبارات صندوق توسعه در سطح 3185 هکتار با اعتبار 1750 میلیون ریال,

پیش بینی و خرید مواد کنترلی و آماده سازی دستگاه های سمپاش در سطح استان و انعقاد قرارداد کنترلی در سطح5 شهرستان.

پاسخگویی به استعلامات معادن به تعداد 415 استعلاام اولیه، پروانه اکتشاف19، گواهی کشف 46 فقره

 

اداره ممیزی و حد نگاری:

میزان اعتبارات در سال 99  :                 62.964.000.000

میزان اعتبرات هزینه شده :                   45.275.453.780  

تعهدات طرح ملی در 99   :                 2.000.000 هکتار

صدور سند مالکیت کاداستر :                1.773.791 هکتار

تشخیص اراضی ملی و مستثنیات :        248.000 هکتار

پاسخگویی به استعلامات :                       8544 فقره

صدور سند مالکیت اراضی جنگلی 163178 هکتار

جانمایی آراء کمیسیون ماده واحده و شعبات ویژه به تعداد 200 فقره پرونده و مساحت 924/7068هکتار

 

 

اداره استعدادیابی و بهره برداری از منابع طبیعی:

*موافقت با تخصیص اراضی ملی دولتی جهت اجرای طرحهای کشاورزی به تعداد 66 فقره به مساحت 199.02 هکتار و طرح های غیرکشاورزی به تعداد 53 فقره به مساحت 154.39 هکتار

*واگذاری اراضی ملی دولتی در قالب طرح ساماندهی زمین و مسکن روستایی در قالب طرح هادی روستایی تعداد 18 فقره به مساحت 91.15 هکتار

*اجرای 9 فقره طرح توسعه فضای سبز مجموعا به مساحت 1157 هکتار شامل:

الف)واگذاری و احاله مدیریت پارکهای جنگلی به شهرداری ها به تعداد 4 فقره به مساحت 304 هکتار

ب)طرح جنگلکاری اقتصادی به تعداد 2 فقره به مساحت 51 هکتار

ج)اجرای تفاهم نامه مشترک توسعه فضای سبز با شهرداری مشهد در قالب ایجاد کمربند سبز جنوبی مشهد به تعداد 3 فقره و به مساحت 802 هکتار

*تغییر بهره برداری اراضی ملی از منابع طبیعی به دستگاهها و شرکت های دولتی جهت اجرای طرح های عمرانی دولتی به تعداد 12فقره به مساحت 431.35 هکتار

*تغییر بهره برداری اراضی ملی از منابع طبیعی به شرکت های مخابراتی ،رادیویی به تعداد 4 مورد و مساحت 0.0205 هکتار

 

چاپ | ارسال به ديگران  |