پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - حوزه مدیریت
حوزه مدیریت

  عملکرد سال 99 اداره حقوقی     

ردیف

موضوع

تعداد رأی

1

دادخواست و لوایح تنظیم شده

8680

2

شرکت در جلسات دادگاه

3467

3

احکام صادره له سازمان

2048

4

احکام صادره علیه سازمان

934

5

اعتراض به آراء صادره

484

6

اجرای قرار کارشناسی

1206

7

تقاضای صدور اجرائیه

747

8

شرکت درجلسات  کمیسیون بند 49

0

9

شرکت در جلسات شوراها

56

10

شکایت واصله

212

11

شکایت رسیدگی شده

212

12

پاسخگوئی به استعلامات واصله

492

13

پیگیری پرونده ها در مراجع قضائی

4584

14

اظهار نظر و مشاوره حقوقی

899

15

دعاوی کیفری

دعوی تصرف عدوانی

823

16

تخریب و تصرف منابع طبیعی

1049

17

قطع اشجار

70

18

بوته کنی

24

19

چرانیدن دام

684

20

قاچاقچیان محصولات جنگلی و مرتعی

30

21

دعاوی حقوقی

خلع ید متصرفین

687

22

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

419

23

مطالبه خسارت وارد شده به منابع طبیعی

373

24

ابطال رأی کمیسیون

35

25

ابطال سند مالکیت اشخاص

2

26

مبلغ هزینه کارشناسی                                        

10/138/963/826

 ریال

تعداد پرونده:

769

27

مبلغ هزینه دادرسی                                                  

278/581/271

ریال

تعداد پرونده:

863

28

پرونده های ایجادی امسال:                                            

2337

  فقره

پرونده های مختومه شده:

690

29

تعداد کارشناسان حقوقی استان                               

 

نفر

پرونده های موجود: 

3017

 

 

 

اقدامات انجام شده مدیریت عملکرد در سال 99

ارزیابی بر اساس شاخص های عمومی :

برگزاری 30 جلسه کمیته های اصلی و فرعی  و 4 جلسه کارگروه توسعه مدیریت

هماهنگی و ارتباط مستمر با ارزیابان سازما ن مدیریت و برنامه ریزی  استان

تحلیل و بررسی امتیازات شاخص های عمومی و اختصاصی دستگاه

ابلاغ کلیه اعضا کمیته ها  و کارگروه های  اصلی و فرعی دستگاه

پیگیری اجرای مصوبات کمیته ها و طرح و تصویب آنها در جلسات کارگروه

پیگیری اجرای مصوبات کارگروه و تحلیل جلسات آن در پایان سال و ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

نظارت بر بارگذاری مستندات شاخص های عمومی

ثبت اعتراضات  و بارگذاری مجدد مستندات شاخص های  عمومی

اقدامات انجام شده در مبحث نظارت و بازرسی :

شرکت در جلسات مناقصات و بازگشایی پاکات معاملات بزرگ

تهیه فرم های نظارت و ارزیابی شهرستانها و در نهایت تحلیل آنها و ارائه گزارش به مدیریت

بازدید های مستمر و موردی از شهرستانها

پیگیری روند اجرای ماده 59 در سطح استان

پیگیری روند اجرای استعلامات در سطح استان

پاسخگویی به شکایات :

پاسخگویی به شکایات مردمی از طریق سامانه های (اداره کل  بازرسی ، مکاتبات دریافتی از طریق دفاتر بازرسی وزارت جهاد ، سازمان جنگلها ، استانداری و همچنین سازمان جهاد استان ، سامانه سامد ، پورتال اداره کل ) تلفن گویا و شکایات حضوری

 

 

 اقدامات روابط عمومی سال 1399

حضور مسئولین در برنامه شبانه تلویزیونی سیمای خراسان رضوی  3مورد

گزارش خبری تلویزیونی از اقدامات منابع طبیعی و آبخیزداری استان  27 مورد

خبر کوتاه تلویزیونی 2 مورد

حضور مسئولین در برنامه های رادیویی 9 مورد

تولید و پخش PSA رادیویی  5 مورد

زیرنویس تلویزیونی 11 مورد

تهیه اینفوگرافیک 3مورد

تهیه موشن گرافیک 1 مورد

تهیه بروشور 2 مورد

آگهی رادیویی 20 مورد

تیزر تبلیغاتی تلویزیونی  5 مورد

کلیپ آموزشی 3 مورد

تهیه بولتن خبری ( حاوی بازتاب اخبار منابع طبیعی و آبخیزداری استان در رسانه ها) 22 مورد

درج خبر در پورتال ...................

اخبار درج شده رد رسانه ها ی مکتوب و خبرگزاری ها ...........................

تهیه عکس از برنامه ها ، جلسات و پروژه ها

اجرای برنامه های اداره کل 

 

  

 عملکرد اداره مهندسی و مطالعات در سال 1399

1) پیشنهاد انجام مطالعات ملی در سطح 46990 هکتار 

2) پیشنهاد انجام مطالعات استانی در سطح 94369 هکتار

3) پیگیری و انجام مطالعات تفصیلی اجرائی منابع طبیعی و آبخیزداری از محل اعتبارات سال 1398 در 7 حوزه آبخیز در سطح 106800 هکتار

4) پیگیری و انجام بازنگری طراحی سازه های آبخیزداری ( 51 مورد)

5) پیگیری و انجام اثر بخشی پروژه­ های آبخیزداری در سطح چهار حوزه آبخیز استان با سطح 52500 هکتار (این طرح با نظارت اساتید دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان انجام شد)

6) انجام 5 طرح پژوهشی از محل اعتبارات سال 1398 و پیگیری 4 طرح پژوهشی از محل اعتبارات سال 1399

7) بازدید مطالعات مشارکت مردمی به تعداد 18 مورد و موافقت با 13 حوزه مطالعاتی مشارکتی

8) پاسخ به موارد ارجاعی تفسیر عکس های هوایی 994 مورد

9) پاسخ به استعلامات معدن و جانمایی و اصلاح جانمایی عرصه های مورد درخواست 1300 مورد

10)همکاری و هدایت دانشجویان , سازمانها و شرکتهای مشاور و در اختیار قرار دادن اطلاعات مورد نیاز 30مورد

11)مدیریت بروز رسانی پایگاه داده های مکانی

12)پاسخ به استعلامات استعدادیابی 312  پرونده

 13-بکارگیری کارآموزی وکارورزی  دانشگاهی وهنرستانی به تعداد30 نفر    

14-برگزاری جلسات تخصصی کمیته فنی اداره کل    38 جلسه 

15-مشارکت وهمکاری دراجرای همایش های ملی واستانی  درحوزه منابع طبیعی و.آبخیز داری 5 مورد

16- سازماندهی مرکز آرشیو تخصصی اداره مهندسی ومطالعات 

 

 عملکرد یگان حفاظت سال 99:                                                                                                           

ردیف

 

تعداد

نوع اراضی

نوع اقدام

میزان

1

 

860 فقره

مرتع

تشکیل پرونده تخریب و تصرف

1683.72665هکتار

2

 

161 فقره

مرتع

جلوگیری از تخریب و تصرف

276.9963 هکتار

3

 

290 فقره

مرتع

خلع ید

900.80805 هکتار

4

 

68 فقره

-

کشفیات

2905 اصله چوب

0 کیلوگرم ذغال

6946 کیوگرم محصولات مرتعی

5

 

460 فقره

-

چرای دام غیر مجاز

91 واحد دامی

6

 

1 فقره

-

کوره ذغال مکشوفه

2 باب

7

 

161  فقره

-

جمع کل حریق

2002.3902 هکتار

8

 

39  نفر مرد

-

دستگیری

-

9

 

69 دستگاه

-

توقیف وسایل نقلیه

-

10

 

11 دستگاه

-

توقیف تجهیزات

-

11

 

5 فقره

-

درگیری با متخلفین

-

12

 

6 فقره

تعداد بوته

بوته کنی

4547  عدد

13

 

60 فقره

-

قطع درخت و درختچه

2905 اصله

14

 

27772

-

اخبار و گزارشات مردمی

1705 مورد درست

1072 مورد نادرست

 

 

عملکرد اداره آموزش ترویج و مشارکت مردمی در سال 99:

1)ثبت سه شرکت و پیگیری  رفع مشکلات تشکیل و ثبت تعاونی های فراگیر شهرستان ها از طریق استان

2)ارتباط مؤثر با مدیران عامل تشکل ها و چگونگی شکل گیری شرکت ها

3)پیگیری ثبت صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی با مشارکت شرکتهای تعاونی فراگیر و سایر تعاونی های مرتعداری دامداران

4)جمع آوری و هماهنگی با ادرات ستادی جهت انتخاب نمونه برتر

5)بررسی پرونده های بهره برداران برتر منابع طبیعی

6)ارسال گزارش نمونه ها به سازمان جهاد و سازمان جنگلها

7)پیگیری تفاهم نامه های بسیج و سایر

8)جذب اعتبارات استانی و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزش و ترویج

9)حضور در جوامع محلی و تشکیل دوره بند ب ماده 29 شرکت های تعاونی

10)پیگیری و جذب تسهیلات بانکی با هماهنگی معاونت فنی و طرح وبرنامه

11)ثبت نام همیار طبیعت به تعداد بیش از 2500 نفر و چاپ و توزیع کارت به تعداد 2000 عدد

12) برگزاری جلسات و شرکت در جلسات مرتبط با وظایف سازمانیدر سال 99 : 57 جلسه برگزاری کارگاههای تسهیل گری برای بهره برداران به تعداد 400 نفر با هماهنگی مشاور شرکت آبانگاه

13)هماهنگی و برگزاری تعداد 25 دوره آموزشی اطفاء حریق با تعداد حداقل 475نفر روز

14)هماهنگی و برگزاری تعداد 12دوره آموزشی سایر (بهره برداران) با تعداد 750 نفر روز

15)پیگیری برگزاری تعداد 2 دوره آموزش استانی برای تمامی 388نفرهمکار استانی واجد شرایط و یک دوره برای همکاران سایر استانها (حداقل برنامه ریز ی برای 5000 نفر در روز)

16) آموزش ضمن خدمت همکاران ( مدیران و کارکنان )به تعداد 34 عنوان دوره آموزشی طبق تقویم آموزشی سال 99  47000 نفر روز معادل 282000نفر ساعت

17)شرکت همکاران و بهره برداران در دوره های آموزشی سایر سازمانها و استانها به تعداد بیش از 25 دوره آموزشی و مقدار تقریبی 25 هزار نفر روز

18) پیگری ارتقا تحصیلی بیش از 20 نفر از پرسنل استان اخذ تاییدیه از دفتر آموزش و ترویج سازمان و مجوز ادامه تحصیل برای تعداد 5 نفر از همکاران استان 

چاپ | ارسال به ديگران  |